ลิงค์

หน่วยงานราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น
จังหวัดโอกินาว่า
การประชุมโอกินาว่า

สภาพอากาศในโอกินาว่า
สมาคมสภาพอากาศประเทศญี่ปุ่น