แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น

ข้อมูลเว็บไซต์ > แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น

เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่น

*ณ วันที่ 12 กันยายน 2017

ข้อมูลสภาพอากาศ

คู่มือขั้นตอนเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่น

เราได้จัดทำหนังสือคู่มือสำหรับคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน หากเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิกเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น จะมีข้อมูลสำหรับยามฉุกเฉินเช่นข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นและต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

รองรับภาษา:
ญี่ปุ่น / อังกฤษ / จีนดั้งเดิม / จีนตัวย่อ / เกาหลี

ดาวน์โหลด

ลิงก์บริษัทสายการบิน เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

– ข้อมูลการติดต่อสำหรับตรวจสอบการจองและสถานะการดำเนินการ –

ข้อมูลการให้บริการทางเรือ

เรือข้ามฟาก / เรือด่วน(เกาะโอกินาว่าหลัก ⇔ เกาะย่อย)

เส้นทางทะเล

สถานะการบริการ

หมู่เกาะ Daito (ท่าเรือ Daito ใต้/ท่าเรือ Daito เหนือ) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari)

เกาะ Kudaka (ท่าเรือ Tokujin) ⇔ Chinen เมือง Nanjo (ท่าเรือ Azama)

เกาะ Ie (ท่าเรือ Ie) ⇔ เมือง Motobu เขต Kunigami (ท่าเรือ Motobu)

เรือข้ามฟาก / เรือด่วน(เกาะย่อย ⇔ เกาะย่อย)

เส้นทางทะเล

สถานะการบริการ

หมู่เกาะ Yaeyama ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki)

ANEIKANKO

เรือเฟอร์รี่ชมวิว Yaeyama

*เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

เกาะ Yonaguni (ท่าเรือ Kubura) ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki)

เรือเฟอร์รี่โยนะคุนิ(การขนส่งทางเรือฟุคุยามะ)

*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

เกาะ Tarama (ท่าเรือ Tarama) ⇔ เกาะ Miyako (ท่าเรือ Taira)

เรือเฟอร์รี่ทารามายุ

(การขนส่งทางเรือทารามายุ) *เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

เกาะ Ogami (ท่าเรือ Ogami) ⇔ เกาะ Miyako (ท่าเรือ Shimajiri)

เรือเฟอร์รี่ / เรือด่วน

(ภายในอำเภอโอกินาว่า ⇔ ภายนอกอำเภอโอกินาว่า)

เส้นทางทะเล

สถานะการบริการ

จังหวัด Hyogo (ท่าเรือ Kobe) ⇔ Naha (ท่าเรือ Tomari)

เรือข้ามฟาก A”LINE*เวอร์ชั่นญี่ปุ่นเท่านั้น

จังหวัด Kagoshima (ท่าเรือ Kagoshima ใหม่) ⇔ เกาะ Ishigaki (ท่าเรือ Ishigaki) / เมือง Motobu เขต Kunigami (ท่าเรือMotobu)

มารีนไลน์

*เฉพาะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

เรือชมวิวใต้น้ำ/เรือสำราญ

เส้นทางทะเล

สถานะการบริการ

Naha (ท่าเรือ Tomari)

Naha (ท่าเรือ Tomari)

ข้อมูลการขนส่งอื่นๆ

*ในช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่น สะพานและ/หรือถนนต่างๆ อาจปิดให้บริการ โปรดใช้ความระมัดระวัง