เกาะโทนาคิ

จุดหมายปลายทาง เกาะโทนาคิ

The Kerama Islands consist of over 20 large and small islands 30-40km west of Naha City. The clarity of the water in the ocean here is world class, and the color of the ocean is known as “Kerama blue”. Various tropical fish swim between colorful coral reefs. The underwater scenery is unlike anywhere in the world, and you will no doubt understand why the sea here is a world famous destination for divers. You can also enjoy superb views without diving into the ocean. Visit the observatories on Tokashiki Island, Zamami Island, Aka Island, and Geruma Island and you will be treated to magnificent views when the morning sun and moonlit nights reflect off the sea.

 • เกาะโทคาชิกิ
  เกาะโทคาชิกิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะโทคาชิกิ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองนาฮะไปทางตะวันตกราว 32 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเคราม...
  See More >
 • เกาะเกรุมะ
  เกาะเกรุมะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะเกรุมะ เกาะขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง 100 คน และเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่เกาะเครามะ สามารถเดินท...
  See More >
 • เกาะอากะ
  เกาะอากะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะอากะ เป็นเกาะที่มีขนาดโดยรอบประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเครามะ หากไม่นับหมู่บ้านที่หันหน้าไป...
  See More >
 • เกาะซามามิ
  เกาะซามามิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายไม่เพียงแค่ภายในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่มีผู้มาพักแรมที่เกาะซามามิจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย น้ำทะเลใสติดระด...
  See More >
 • เกาะโทนาคิ
  เกาะโทนาคิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายจากท่าเรือโทมาริ เมืองนาฮะ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร เดินทางไปโดยเรือเฟอรี่ใช้เวลาประมาณ...
  See More >