เขตยาเอยามะ

จุดหมายปลายทาง เขตยาเอยามะ

หมู่เกาะยาเอยามะตั้งอยู่ห่างออกไป 450 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า โดยมีเกาะอิชิกาคิเป็นศูนย์กลาง และมีเกาะฮาเตรุมะ เกาะฮาโตมะ และหมู่เกาะยูฟุ ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะทางใต้สุดของโอกินาว่า ในขณะที่เกาะอิริโอโมเตะและเกาะโยนากุนิเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อมากเป็นพิเศษในระดับโลก โดยเกาะอิริโอโมโตะจะปกคลุมไปด้วยป่าทึบโบราณและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากนานาชนิด ในขณะที่เกาะโยนากุนิมีชื่อเสียงเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศอันลึกลับใต้ท้องทะเลที่เรียกกันว่า “ซากปรักหักพังใต้น้ำ” เท่านั้นยังไม่พอ เกาะอื่นๆ อีกมากมายยังมีความโดดเด่นในด้านบ้านโบราณสไตล์โอกินาว่า โดยเกาะเหล่านี้ยังนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตมาปฏิบัติใช้ในปัจจุบัน ที่ยาเอยามะ เวลาจึงเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าตามวิถีชีวิตของที่นี่ ต่างจากชีวิตบนเกาะหลักของญี่ปุ่นและโอกินาว่า

 • เกาะคายามะ
  เกาะคายามะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะคายามะ เป็นเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยปะการังและปลาเขตร้อน สามารถเดินทางจากเกาะโคฮามะได้ด้วยเรือเพียง 10 ...
  See More >
 • เกาะอะรากุสุคุ
  เกาะอะรากุสุคุคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะอะรากุสุคุที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับด้วยเรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเกาะที่ประกอบด้วยเกาะทั้...
  See More >
 • เกาะคุโระ
  เกาะคุโระคู่มือนำเที่ยวจุดหมาย"เกาะคุโระ" ที่อยู่ในหมู่เกาะยาเอยามะ เป็นที่รู้จักกันในนาม "เกาะวัว" ที่มีวัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า ...
  See More >
 • เกาะโคฮามะ
  เกาะโคฮามะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็น "สะดือของยาเอยามะ" เนื่องจากตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของหมู่เกาะยาเอยามะ ที่นี่ ท...
  See More >
 • เกาะฮาโตมะ
  เกาะฮาโตมะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะฮาโตมะ เป็นเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยปะการัง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะอิริโอโมเตะ แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ...
  See More >
 • เกาะฮาเตรุมะ
  เกาะฮาเตรุมะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะฮาเตรุมะ เป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่น เมื่อถึงเวลากลางคืน ดวงดาวก็จะส่อ...
  See More >
 • เกาะทาเคโทมิ
  เกาะทาเคโทมิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายบนเกาะทาเคโทมิซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเกาะอิชิกาคิแห่งนี้ภาพของเมืองดั้งเดิมกับบ้านหลังคามุ่งกระเบื้องสีแดง...
  See More >
 • เกาะอิชิงากิ
  เกาะอิชิงากิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายในแถบยาเอยามะ เกาะต่างๆ ล้วนแต่มีทิวทัศน์ที่ต่างกันไปที่เกาะอิชิกาคิมีพื้นที่เขตเมืองอันคึกคักไม่ว่าจ...
  See More >
 • เกาะโยนางูนิ
  เกาะโยนางูนิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะโยนากุนิเป็นเกาะทางทิศตะวันตกสุดของญี่ปุ่น โดยว่ากันว่าในวันที่อากาศแจ่มใส คุณจะสามารถมองเห็นเกาะ...
  See More >
 • เกาะอิริโอโมเตะ
  เกาะอิริโอโมเตะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายพื้นที่ 90% ของเกาะอิริโอโมเตะปกคลุมไปด้วยป่าทึบเขตกึ่งร้อน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากคุณค่...
  See More >