เขตยาเอยามะ

จุดหมายปลายทาง เขตยาเอยามะ

หมู่เกาะยาเอยามะตั้งอยู่ห่างออกไป 450 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า โดยมีเกาะอิชิกาคิเป็นศูนย์กลาง และมีเกาะฮาเตรุมะ เกาะฮาโตมะ และหมู่เกาะยูฟุ ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะทางใต้สุดของโอกินาว่า ในขณะที่เกาะอิริโอโมเตะและเกาะโยนากุนิเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อมากเป็นพิเศษในระดับโลก โดยเกาะอิริโอโมโตะจะปกคลุมไปด้วยป่าทึบโบราณและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากนานาชนิด ในขณะที่เกาะโยนากุนิมีชื่อเสียงเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศอันลึกลับใต้ท้องทะเลที่เรียกกันว่า “ซากปรักหักพังใต้น้ำ” เท่านั้นยังไม่พอ เกาะอื่นๆ อีกมากมายยังมีความโดดเด่นในด้านบ้านโบราณสไตล์โอกินาว่า โดยเกาะเหล่านี้ยังนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตมาปฏิบัติใช้ในปัจจุบัน ที่ยาเอยามะ เวลาจึงเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าตามวิถีชีวิตของที่นี่ ต่างจากชีวิตบนเกาะหลักของญี่ปุ่นและโอกินาว่า

 • เกาะคายามะ
  เกาะคายามะคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะคายามะ เป็นเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยปะการังและปลาเขตร้อน สามารถเดินทางจากเกาะโคฮามะได้ด้วยเรือเพียง 10 ...
  See More >
 • เกาะอิชิงากิ
  เกาะอิชิงากิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายในแถบยาเอยามะ เกาะต่างๆ ล้วนแต่มีทิวทัศน์ที่ต่างกันไปที่เกาะอิชิกาคิมีพื้นที่เขตเมืองอันคึกคักไม่ว่าจ...
  See More >
 • เกาะโยนางูนิ
  เกาะโยนางูนิคู่มือนำเที่ยวจุดหมายเกาะโยนากุนิเป็นเกาะทางทิศตะวันตกสุดของญี่ปุ่น โดยว่ากันว่าในวันที่อากาศแจ่มใส คุณจะสามารถมองเห็นเกาะ...
  See More >