มรดกโลก

บัตรเชิญสำหรับมรดกโลก

จากกลางศตวรรษที่ 15 หรือ 450 ปีโดยประมาณ มีอาณาจักรศูนย์กลางบนปราสาทชุริโจในโอกินาวา
“ที่ดินกูซูกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรรีวกีว” เคยขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกในปี 2000 และเคยถูกพัฒนาอย่างอิสระ เป็นเกาะที่มีอิทธิพลต่อหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่น อาณาจักรนี้ยังพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อในแบบของตัวเอง
จากการเฝ้าดูปราสาทถูกทำลายและรูปแบบสถาปัตยกรรม คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิหลังของอาณาจักรรีวกีวและความหลักแหลมของชาวรีวกีว

 • 8.สวนชิคินะ
  8.สวนชิคินะประวัติที่สร้างจากสวนชิคินะสวนชิคินะเป็นที่ประทับของราชวงศ์ที่แยกออกมา สร้างในปี 1799 ใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองทูตประจำประเทศข...
  See More >
 • 9. เซะฟะอุทะกิ
  9. เซะฟะอุทะกิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดในอาณาจักรริวกิวอุทะกิ คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นสถานที่สวดมนต์ด้วย เซะฟะอุทากิคือส...
  See More >
 • 7. โซโนะฮยัน-อุทะกิ อิชิมอน -ประตูหินโซโนะฮยัน-อุทะกิ-
  7.ประตูหินโซะโนะฮันอุทะกิประตูหินสำหรับอธิษฐานเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติประตูหินโซโนะฮยัน-อุทะกิถูกสร้างขึ้นในปี 1519...
  See More >
 • 6. ทามาอุตุน – สุสานหลวงทามาอุตุน
  6.สุสานทามาอุดุนฮวงซุ้ยแห่งอาณาจักรรีวกีวกฎของอาณาจักรริวกิวจะแบ่งออกเป็น: ราชวงศ์โชที่1และราชวงศ์โชที่2 ราชวงศ์โชที่1ก่อตั้งอาณาจักรร...
  See More >
 • 5.ซากปราสาทชูริ
  5.ซากปราสาทชูริปราสาทอันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรริวคิวปราสาทชูริโจนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ภายหลังการรวมเป็นห...
  See More >
 • 4.ซากปราสาทนะคะกุสุคุ
  4.ซากปราสาทนะคะกุสุคุปราสาทโกสะมารุ ยอดแม่ทัพผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงกลียุคปราสาทนาคางุสุคุสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางตะวันออกจากขุนน...
  See More >
 • 3.ซากปราสาทคัทสึเร็น
  3.ซากปราสาทคัทสึเร็นปราสาทเก่าแก่บนเทือกเขาหินซากปราสาทคัทสึเร็น เป็นปราสาทสไตล์ "เทคาคุ-ชิกิ" ซึ่งมีการจัดวางพื้นที่ราบ 4 จุดในรูปแบบ...
  See More >
 • 2.ซากปราสาทซาคิมิ
  2.ซากปราสาทซาคิมิปราสาทป้อมปราการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรริวกิวปราสาทซากิมิสร้างโดยโงสะมะรุ, ขุนศึกผู้บัญชาการผู้ย...
  See More >
 • 1.ปราสาทนาคิจิน
  1.ปราสาทนาคิจินปราสาทของราชาแห่งโฮคุซัง (Hokuzan) ในยุคสมัยซันซังย้อนไปในสมัยโบราณ มีช่วงของยุคสงครามกลางเมืองที่เรียกกันว่า "ยุคสมัยซ...
  See More >