อีเวนท์

อีเวนท์

อีเวนท์

 • ปฏิทินกิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม เทศกาลแสงสี Kariyushi Million Fantasyวันที่2016/10/29สถานที่โอกินาวะคาริยูชิบีชรีสอร์ตโอเชี่ยนสปา โอกิ...
  See More >
 • งานกีฬา
  งานกีฬาร่วมแข่งขันในงานกีฬาระดับโลกการได้เปรียบจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน (โอกินาว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.2 องศาเซลเซียส) กิจกรรม...
  See More >
 • เทศกาลดอกไม้
  เทศกาลดอกไม้สภาพอากาศกึ่งเขตร้อนของเกาะโอกินาวะได้เวลาเบ่งบานช่วงกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูหนาว ต้นซากุระจะเริ่มบานในโอกินาวะ...
  See More >
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม
  กิจกรรมทางวัฒนธรรมสัมผัสจิตวิญญาณแห่งโอกินาวะดังที่รู้กันดีว่าเป็นเกาะแห่งความบันเทิง โอกินาวะมีศิลปะการแสดงหลากหลายประเภทมากมายพอๆ กั...
  See More >
 • เทศกาลตามฤดูกาล
  เทศกาลตามฤดูกาลเทศกาลตามฤดูกาลคอล์ลัมน์ | ปฏิทินพระจันทร์ วัฒนธรรมของโอกินาวาแม้ว่าปฏิทินเกรโกเรียนจะถูกใช้ทั่วไปในญี่ปุ่น ที่โอกินาวา...
  See More >