เทศกาลตามฤดูกาล

อีเวนท์ เทศกาลตามฤดูกาล

เทศกาลตามฤดูกาล

 • งานกีฬา
  งานกีฬาร่วมแข่งขันในงานกีฬาระดับโลกการได้เปรียบจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน (โอกินาว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.2 องศาเซลเซียส) กิจกรรม...
  See More >
 • เทศกาลดอกไม้
  เทศกาลดอกไม้สภาพอากาศกึ่งเขตร้อนของเกาะโอกินาวะได้เวลาเบ่งบานช่วงกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูหนาว ต้นซากุระจะเริ่มบานในโอกินาวะ...
  See More >
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม
  กิจกรรมทางวัฒนธรรมสัมผัสจิตวิญญาณแห่งโอกินาวะดังที่รู้กันดีว่าเป็นเกาะแห่งความบันเทิง โอกินาวะมีศิลปะการแสดงหลากหลายประเภทมากมายพอๆ กั...
  See More >