เกี่ยวกับโอกินาว่า

เกี่ยวกับโอกินาว่า

เกี่ยวกับโอกินาว่า

 • ประวัติศาสตร์ของโอกินะวะ
  ประวัติศาสตร์ของโอกินะวะยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคหินเก่า - ยุคกุสุคุ)ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวมินะโตะกะวะที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ใน...
  See More >
 • ภาพรวมของโอกินาวา
  ภาพรวมของโอกินาวาข้อมูลพื้นฐานประชากรรวม 1,432,871ชาย 703,808หญิง 729,063จาก 572,542 ครัวเรือน(ประเมินในวันที่ 1 ก.พ. 2016) พื้นที่1,2...
  See More >
 • สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศปฏิทินฤดูกาลของโอกินาว่าฤดูร้อนที่โอกินาว่านั้นยาวนาน แต่เนื่องจากอุณหภูมินั้นแตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืน ดังนั...
  See More >