ข้อมูลช้อปปิ้ง(Shopping Information)

เคล็ดลับท่องเที่ยว ข้อมูลช้อปปิ้ง(Shopping Information)

ข้อมูลช้อปปิ้ง(Shopping Information)

  • ATM・เครื่องแลกเงินอัตโนมัติ・สกุลเงินญี่ปุ่น
    ATM・เครื่องแลกเงินอัตโนมัติ・สกุลเงินญี่ปุ่นATM(Automated Teller Machine)สามารถใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศได้กับตู้...
    See More >