ระวัง

ระวัง

 • เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเนื่องด้วยประกันภัยในการเดินทางต่างประเทศหากว่ามีการบาดเจ็บหรือเกิดเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง ถึงขั้นที่ต...
  See More >
 • ของต้องห้ามและของต้องจำกัดในโอกินาว่า
  ของต้องห้ามและของต้องจำกัดในโอกินาว่าการกักกันสัตว์และพืชการกักกันสัตว์และพืชใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและส่งออกสัตว์, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์...
  See More >
 • ระวังสัตว์น้ำอันตราย
  ระวังสัตว์น้ำอันตรายห้ามแตะ! สิ่งมีชีวิตอันตรายในทะเลคุณต้องระมัดระวังอยู่เสมอกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อาศัยอยู่ตามโขดหินและแน่นอนว่าระ...
  See More >