How to follow Wechat (微信)

网站信息 > How to follow Wechat(微信)

How to follow

QR Code

##

手机对准对准QR二维码进行扫描。

STEP1

打开微信,点击“发现”菜单,选择“扫一扫”打开。

STEP2

扫描完成后自动跳转到“冲绳观光会议局OCVB”关注页面,点击“关注”按钮进行关注。