Visit Okinawa Japan | Official Travel and Tourism Information | Produced by OCVB

สำรวจโอกินาว่า

โอกินาวาคือประตูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มาทำความรู้จักกับโอกินาวาให้มากยิ่งขึ้น แล้ววางแผนเที่ยวกันเถอะ

จุดเด่นของโอกินาว่า

กิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสาร

Oct 29, 2018
Our November calendar is now ready for download!
Sep 06, 2017
การออกอากาศในตอนโอกินาวาของรายการ “Sugoi Japan” รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่คุณ
Sep 04, 2017
โอกินาวาได้รับการแนะนำผ่านรายการ “SUGOI JAPN” รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่น!
Aug 07, 2017
รถบัสด่วนสายใหม่ สาย 117 (เดินทางตรงไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ) ได้เริ่มให้บริการเดินรถแล้ว

ข่าวสาร

Instagram

ผู้สนับสนุน