ผลิตภัณฑ์อาหารของโอกินาว่าที่ปลูกและเลี้ยงในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์

อาหารสุขภาพแบบดั้งเดิมที่เป็นทั้งอาหารและยา ซึ่งยังคงเป็นอาหารที่รับประทานภายในครัวเรือนของโอกินาว่าแม้ในปัจจุบัน ผักบนเกาะที่อุดมด้วยสารอาหารจะถูกนำไปใช้ประกอบการปรุงเป็นอาหารครัวเรือน ผลไม้สีสันสดใสชวนให้นึกถึงประเทศทางตอนใต้ หมูดำอางูที่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อของจังหวัด และปลาที่มีสีสันสดใส เพียงแค่มองดูก็เพลิดเพลินไปกับนูจิงูซูอิ (ยายืดชีวิต) แล้ว ที่โอกินาว่านั้นมีวัตถุดิบอาหารจำนวนมากที่ผ่านการอาบพลังพรของ “ทีดะ (แปลว่า พระอาทิตย์ ในภาษาโอกินาว่า)”