ผลิตภัณฑ์อาหารของโอกินาว่าที่ปลูกและเลี้ยงในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์

อาหารสุขภาพแบบดั้งเดิมที่เป็นทั้งอาหารและยา ที่ในปัจจุบันโอกินาว่ายังคงรับประทานเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้ผักบนเกาะที่อุดมด้วยสารอาหารที่ถูกใช้ประกอบในอาหารครัวเรือน, ผลไม้สีสันสดใสให้นึกถึงประเทศทางใต้, หมูดำอากูผลิตภัณฑ์เนื้อของจังหวัด และปลาที่มีสีสันสดใสที่เพียงแค่มองก็เพลิดเพลินในฐานะเมะจิกุซุย (ยาแห่งชีวิต) ในโอกินาว่ามีวัถุดิบอาหารที่อาบพรของ “ทีดะ(แปลว่าพระอาทิตย์ในภาษาโอกินาว่า)” อยู่มากมาย