ภาพรวมของโอกินาวา
ข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร

รวม 1,432,871
ชาย 703,808
หญิง 729,063
จาก 572,542 ครัวเรือน
(ประเมินในวันที่ 1 ก.พ. 2016)

พื้นที่

1,206.96 km² (466.01 ตารางไมล์)
(ศูนย์วิทยาศาสตร์แผนที่และการสำรวจของญี่ปุ่น; ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 2015)

ลองจิจูด

ละติจูดเหนือ 26 องศา 00 นาที – 27 องศา 00 นาที 
ลองจิจูดตะวันออก 127 องศา 30 นาที – 128 องศา 30 นาที

ที่อยู่ติดต่อกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

เรียกตำรวจเพื่อรายงานอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม

เรียกรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงในกรณีบาดเจ็บ, ป่วย, หรือไฟไหม้

โทร 118 เพื่อรายงานอุบัติเหตุทางทะเล

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟของญี่ปุ่นคือ 100V, 60Hz. ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบ Type A

ประกันชีวิตท่องเที่ยวสากล

บางคนอาจไม่สนใจทำประกันภัย “เพราะจะเดินทางแค่ช่วงสั้นๆ” หรือ “เพราะ (คนเหล่านั้น) ไม่เคยเจ็บป่วยหรือได้รับความเสียหายมาก่อน” แต่ไม่ว่าจะระวังมากเพียงใดก็ยังอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จากการที่มีกรณีการโจรกรรม การสูญหาย การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในหมู่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ทำประกันภัยการเดินทางเอาไว้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาดังกล่าวได้ การซื้อประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมกรณีเหล่านี้เอาไว้จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

หากท่านมีแผนจะทำกิจกรรมอย่างการดำน้ำ การปั่นจักรยาน การขับรถ หรือการเดินป่า ขอแนะนำให้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมการเดินทางต่างประเทศเพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวโอกินาว่า

รูปแบบการลงนาม เบี้ยประกันภัย มูลค่า และขอบเขตความครอบคลุมจะแตกต่างกันไปตามบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง