VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

ภาพรวมจังหวัดโอกินาว่า

จังหวัดโอกินาว่า

เป็น 1 ใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 160 เกาะ และมีเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ถึง 47 เกาะ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2018)
การบริหารปกครองประกอบด้วย 11 อำเภอ, 11 ตำบล และ 19 หมู่บ้าน

 

ประชากร

ประมาณ 1,440,000 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2018)

พื้นที่จังหวัด

2,281.12 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2015)

เมืองเอก

เมืองนาฮะ

มีสำนักงานจังหวัดโอกินาว่า ท่าอากาศยานนาฮะ และท่าเรือสำหรับโดยสารและขนส่งสินค้า พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนเมืองที่กระจายตัวจากใจกลางเมืองนาฮะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดโอกินาว่า แม้จะเป็นเมืองที่มีพื้นที่น้อย แต่ก็มีจำนวนประชากรมากที่สุดในจังหวัด

ภาษา

ภาษาญี่ปุ่น

แม้ผู้คนในโอกินาว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่ตามสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ภูมิศาสตร์

ประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ อาทิเช่น หมู่เกาะโอกินาว่า, หมู่เกาะมิยาโกะ และหมู่เกาะยาเอยามะ ฯลฯ โดยกระจายตัวในมหาสมุทร ถูกล้อมรอบด้วยทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางไปยังญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่และแต่ละประเทศในทวีปเอเชียได้

สภาพอากาศ (เขตกึ่งเขตร้อน / ภูมิอากาศแบบทะเล)

อุณหภูมิ

จังหวัดโอกินาว่าอยู่สบาย เพราะมีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี เมืองนาฮะจะมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนกรกฏาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.9 องศาเซลเซียส เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเล อุณหภูมิจึงไม่ค่อยสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น และมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคมโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส

 

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีปริมาณฝนมาก และเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะมีอากาศร้อนและท้องฟ้าแจ่มใส แม้ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฤดูร้อนในโอกินาว่าที่ยังคงอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง แต่ควรระวังพายุไต้ฝุ่นที่อาจเกิดได้ในช่วงนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปอากาศจะค่อย ๆ เย็นลงและสบายยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม แม้จะมีอากาศหนาว แต่ก็ไม่มีหิมะตกเนื่องจากฤดูหนาวในโอกินาว่ามีลมพัดแรง การรับมือกับอากาศหนาวจึงเป็นเรื่องสำคัญ อากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป แต่จะมีอากาศที่หนาวเย็นเล็กน้อยในบางครั้ง จึงจำเป็นต้องมีเสื้อคลุมสวมใส่

สกุลเงิน

เยน

 

 

อ้างอิง:จังหวัดโอกินาว่า, “OKINAWA NO SUGATA (ภาพรวมของจังหวัด)”
(http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/keikaku/h24-okinawanosugata.html)

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดโอกินาว่า
http://www.jma-net.go.jp/okinawa/know/kaiyo/tenko.html