6.สุสานทามาอุดุน

สุสานหลวงแห่งอาณาจักรริวกิว

ราชวงศ์ของอาณาจักรริวกิวแบ่งออกเป็นราชวงศ์โชที่ 1 และราชวงศ์โชที่ 2
ราชวงศ์โชที่ 1 ก่อตั้งอาณาจักรริวกิวขึ้นมาและปกครองต่อไปได้ 7 รุ่น ตั้งแต่ปี 1406-1469 ต่อมาพระเจ้าโช เอ็นซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าโช ชินผู้สร้างสุสานหลวงได้ขึ้นครองราชย์ พระเจ้าโช เอ็นได้ทรงนำชื่อ “โช” มาใช้และตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้น ราชวงศ์นี้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องถึง 410 ปี จนกระทั่งมีการยกเลิกระบบแคว้นและใช้ระบบเมืองแทนในปี 1879 สุสานหลวงแห่งนี้ไม่ได้ฝังร่างของเชื้อพระวงศ์ทั้งหมด แต่ได้ฝั่งร่างของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์โชที่ 2 เท่านั้น

ข้อมูลอำนวยความสะดวก

ทามาอุตุน – สุสานหลวงทามาอุตุน
玉陵 (ทา-มา-อุ-ตุน)
ที่อยู่:1-3, ชูริ คินโจว-โจ เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 903-0815
โทร: 098-885-2861

การเดินทาง

โดยรถยนตร์ (ประมาณ 40 นาที – 1ชั่วโมง)
ใช้ทางหลวงหมายเลข 331 จากสนามบินนาฮา ขับตรงไปยังศูนย์กลางเมืองนาฮาจากนั้นเลี้ยวขวาตรงแยกโทมาริ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 29 เลี้ยวขวาตรงแยกอิเคะฮาตะแล้วจึงเลี้ยวขวาด้านหน้าปราสาทชูริโจ

  • MAP CODEสำหรับระบบนำทางรถยนต์: 33 160 659
  • * “マップコード”และ “MAP CODE” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท เด็นโซ่

โดยรถเมล์ (ประมาณ 45 นาที)

  1. เมื่ออยู่บนเส้นทางเดินรถ (#1, 14, 17), หรือเส้นทางเดินรถรอบนอก (#46), ออกจากรถบัสที่สถานี “ชูริโจ โคเอน ไอริกูชิ” ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 นาที
  2. เมื่ออยู่บนเส้นทางชูริ โจคามาชิ(#8), ออกจากรถบัสที่สถานี“ชูริโจ-เมะ” ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1นาที

รถราง (ประมาณ 40 นาที)
ใช้รถไฟยูอิ เรล จากสนามบินนาฮาและออกจากรถไฟที่สถานีกิโบ ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การบรรยายเกี่ยวกับสุสานหลวงทามาอูดุนและมรดกโลก
วันเวลา : ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนเลขคี่ เวลา 11:00-12:00 น. (1 ชั่วโมง)
รายละเอียด : ฟังบรรยายจากผู้จัดการและเรียนรู้เกี่ยวกับสุสานหลวงทามาอูดุนที่เป็นมรดกโลก ไม่เสียค่าเข้าร่วมฟังบรรยาย นัดรวมตัวกันที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนเริ่มการบรรยาย
*การนำชมจะมีบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รูปปั้นหินแสดงให้เห็นถึงพระบารมีของกษัตริย์

สัตว์ในจินตนาการของจีน อย่างเช่น มังกรและนกฟีนิกซ์ ได้ถูกสลักไว้บนราวบันไดทางด้านหน้าของสุสานหลวง สัตว์เหล่านี้ถูกใช้ประดับตกแต่งปราสาทชูริโจ ณ ยอดหอคอยมีหินสลักรูปสิงโต 2 ตัวยืนอยู่ระหว่างห้องของพระราชาและพระราชินีที่ดูราวกับว่าสิงโตทั้งสองกำลังจ้องลงมายังสุสานหลวง ประติมากรรมเหล่านี้ทำมาจากหินจีนที่เรียกว่าหินไดอะเบส และได้ถูกนำมาประดับไว้เมื่อมีการสร้างสุสานหลวงแล้ว รูปปั้นในสวนของสุสานหลวงก็สร้างมาจากหินไดอะเบสเช่นกัน และยังปรากฏมีจารึกตัวอักษรคานะ (ตัวอักษรญี่ปุ่น) ที่เก่าแก่ที่สุดในโอกินาว่าอีกด้วย รูปแบบดั้งเดิมของริวกิวและตัวอักษรบนพื้นผิวจารึกได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์

คอลัมน์ | ราชวงศ์โชที่ 2 คืออะไร ?

ราชวงศ์ของอาณาจักรริวกิวแบ่งออกเป็นราชวงศ์โชที่ 1 และราชวงศ์โชที่ 2
ราชวงศ์โชที่ 1 ก่อตั้งอาณาจักรริวกิวขึ้นมาและปกครองต่อไปได้ 7 รุ่น ตั้งแต่ปี 1406-1469 ต่อมาพระเจ้าโช เอ็นซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าโช ชินผู้สร้างสุสานหลวงได้ขึ้นครองราชย์ พระเจ้าโช เอ็นได้ทรงนำชื่อ “โช” มาใช้และตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้น ราชวงศ์นี้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องถึง 410 ปี จนกระทั่งมีการยกเลิกระบบแคว้นและใช้ระบบเมืองแทนในปี 1879 สุสานหลวงแห่งนี้ไม่ได้ฝังร่างของเชื้อพระวงศ์ทั้งหมด แต่ได้ฝั่งร่างของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์โชที่ 2 เท่านั้น