VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

มรดกโลก

ขอเชิญท่านสู่ดินแดนมรดกโลก

ยุคทองของอาณาจักรริวกิวอยู่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ซึ่งกินเวลายาวนานราว 450 ปี โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทชูริโจในโอกินาว่า
“ที่ดินกูซูกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรริวกิว” เคยขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 2000 ในฐานะที่เป็นประเทศเกาะที่เจริญเจริญรุ่งเรืองอย่างอิสระแยกต่างหากจากดินแดนส่วนใหญ่ของญี่ปุ่น และมีอิทธิพลต่อหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นเองด้วย อาณาจักรนี้จึงได้พัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อในแบบของตัวเอง
คุณจะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิหลังของอาณาจักรริวกิวและความหลักแหลมของชาวริวกิวได้จากการสังเกตดูซากปรักหักพังของปราสาทและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป