Bise Fukugi Trees
July 7, 2017
ตอนเหนือของโอกินะวะทางรถบัส
การขับรถยนต์ให้เช่าแล้วไปให้ถึงจุดหมายนั้นก็เป็นวิธีการที่ดี แต่การนั่งรถบัสท่องเที่ยวไปอย่างช้า ๆ ชื่นชมดูทิวทัศน์ของโอกินาว่าหรือดูการใช้ชีวิตประจำวันของชาวโอกินาว่าผ่านหน้าต่างร...
July 7, 2017
แพลนเริ่มต้น -วันที่ 2
จากชายหาดฝั่งตะวันตกที่มีโรงแรมและรีสอร์ตตั้งเรียงราย เราจะมุ่งหน้าสู่เกาะโคอูริโดยข้ามสะพานขนาดใหญ่ไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาว่า-ชูราอูมิ ทะเลสีฟ้าครามแสนงดงามจะค่อย ๆ ปรากฎให้...