Tsuken Island
February 8, 2019
เกาะสึเคน
สามารถนั่งเรือด่วนจากท่าเรือคัตสึเร็นเฮชิคิยะที่เมืองอุรุมะบนเกาะใหญ่โอกินาวา โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที เกาะสึเคนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ถูกล้อมรอบด้วยหาดทรายธรรมชาติและทะเลสีคราม กว่...