Special Experiences
September 4, 2017
ส่งต่อมนต์เสน่ห์ทางด้านศิลปะการแสดงของโอกินาวา “Ship of the Ryukyu”
ไฮไต~! สวัสดีค่ะ มาฮาเอะเองนะคะ ในครั้งนี้ มาฮาเอะได้ไปชมการแสดง “Ship of the Ryukyu” ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์จากการใช้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอกินาวาค่ะ ...
June 19, 2017
”ห้องสัมผัสประสบการณ์” ที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์จังหวัดโอกินาวา
ไฮไต~! สวัสดีค่ะ มาฮาเอะเองค่ะ คราวนี้จะขอพาทุกคนไปกันที่ “ห้องสัมผัสประสบการณ์” ภายในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์จังหวัดโอกินาวากันค่ะ ...
June 12, 2017
Introducing the OCVB official characters
สาวห้าวแก่นแก้วที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและเต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่ใฝ่รู้ ทั้งๆ ที่คิดว่าตนเองเป็นหญิงสาวที่ชอบฝึกแสดงระบำพื้นบ้านริวบุ (การแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของโอกินาวา) แต่ก็เผ...