March 19, 2018
อาหารทะเลสด
อาหารทะเลสด โอกินาวะรายล้อมไปด้วยกระแสน้ำอุ่นทำให้จับปลาบริเวณชายฝั่งได้จำนวนมาก นอกจากปลานานาชนิดแล้ว โอกินาวะนับเป็นหนึ่งในแหล่งจับปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ปลาทูน่าสดจึงห...