เกาะอากุนิ
เกาะธรรมชาติเคลื่อนที่ซึ่งยังคงมีร่องรอยจากการปะทุของภูเขาไฟหลงเหลืออยู่

เกาะอะกุนิ (Aguni Island) ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร

ตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหน้าผาสูง แต่ก็ค่อยๆ ลาดต่ำลงไปทางฝั่งตะวันออก ส่วนตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่สลับซับซ้อนด้วยหาดทรายที่แผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างซึ่งถูกล้อมรอบด้วยโขดหินปะการังที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว

เนื่องจากเกาะอะกุนิเป็นเกาะที่เกิดจากตะกอนที่ทับถมกันจากการปะทุของภูเขาไฟเป็นหลักตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อน จึงมีความแตกต่างจากเกาะที่มีพัฒนาการจากปะการังซึ่งพบได้บ่อยในจังหวัดโอกินาวา โดยท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ตามทุกหนทุกแห่งบนเกาะนี้

ในย่านชุมชนของที่นี่ยังคงหลงเหลือบ้านกระเบื้องหลังคาแดงที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินและป่ากันลมฟุคุกิที่เรียกได้ว่าเป็นวิวทิวทัศน์ดั้งเดิมของโอกินาวา ท่านจึงสามารถใช้ช่วงเวลาพิเศษที่ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่ดีๆ ของโอกินาวา

เกาะที่ยังคงมีร่องรอยจากการปะทุของภูเขาไฟหลงเหลืออยู่

ภายในเกาะอะกุนิ ท่านสามารถชมร่องรอยที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง

โดยที่ “ยามาตูกา” และ “ชายฝั่งทะเลยาฮิจะ” ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ท่านสามารถชมชั้นดินที่มีทั้งสีดำ-แดง และสีน้ำตาลอ่อน-ขาวได้

หินที่ทำให้เข้าใจได้ว่าที่นี่เคยมีภูเขาไฟปะทุในอดีตก็จะมีทั้งหินบะซอลต์ที่เกิดจากการที่ลาวาเย็นตัวลงแล้วกลายเป็นหินแข็ง, หินแอนดีไซต์ รวมไปถึงหินทัฟฟ์ซึ่งเกิดจากการทับถมกันของถ่านภูเขาไฟ จากวิวทิวทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการกัดกร่อนของลมและน้ำทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงให้ได้รู้สึกถึงลมหายใจของโลกใบนี้

สวรรค์ของนกป่าและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

นกป่าที่พบเห็นได้จนถึงตอนนี้บนเกาะอะกุนิมีอยู่ด้วยกัน 220 ชนิด

โดยนกป่าที่ตั้งรกรากอยู่เฉพาะภายในเกาะนี้เท่านั้นมีอยู่ประมาณ 20 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนกอพยพที่ย้ายถิ่นฐานตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

เกาะอะกุนิ สามารถเรียกได้ว่าเป็น “สรวงสวรรค์ของนกป่า” โดยมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการเป็นถิ่นอาศัยของเหล่านกชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามบ่อน้ำ ป่าไม้ หาดทราย และหน้าผา

นอกจากนี้ เนื่องจากที่นี่เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและมีแสงไฟอยู่น้อย จึงสามารถลิ้มรสไปกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวส่องประกายอยู่เต็มท้องฟ้าได้

โดยที่สมาคมการท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านอะกุนิจะมีกล้องดูดาวเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีการจัดทริปชมดวงดาวในตอนกลางคืนด้วย

"มาสุยา" ประเพณีตามปฏิทินจันทรคติ

ที่เกาะอะกุนิ ยังคงมีประเพณีดั้งเดิมที่เรียกว่า “มาสุยา (ขายเกลือ)” โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันสิ้นปีไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ

ในแต่ละครัวเรือนจะทำการเดินขบวนแห่พร้อมกับแจกเกลือไปด้วย แล้วจึงทำการอธิษฐานให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการฟ้อนรำและร้องเพลงในแบบต่างๆ ตามที่ได้รับการสืบทอดมาจากแต่ละพื้นที่

รูปแบบของประเพณีนี้มีพูดกันอยู่หลายทฤษฎี แต่ว่ากันว่าเนื่องจากเกลือปริมาณมากในช่วงปีใหม่เป็นสิ่งสำคัญ จึงมีธรรมเนียมการเดินขายเกลือ แต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าได้รับการสืบทอดพร้อมกับการแสดงมาตั้งแต่เมื่อใด

การเดินทาง

เครื่องบิน
ไม่มี
เรือเฟอรี่
ท่าเรือโทมาริ (เมืองนาฮะ) – ท่าเรืออากุนิ (เรือเฟอรี่ ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

Aguni Ships Division/Ferry Aguni
TEL: 098-862-5553

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดพื้นที่・ประชากร 7.64km²・ ประมาณ 770 คน

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง