เกาะฮามาฮิกะ
คู่มือนำเที่ยวจุดหมาย

เกาะฮามาฮิกะมีสะพานฮามาฮิกะเชื่อมต่อมาจากเกาะเฮนซะ
มีขนาดเส้นรอบวง 7 กิโลเมตร มีจุดลุ่มดอนมากมาย และยังมีหมู่บ้านถึง 2 แห่งตั้งอยู่บนเกาะ คือ หมู่บ้านฮามะและฮิกะ ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะมักประกอบอาชีพทำฟาร์มและประมง นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมดั้งเดิม อาทิเช่น หลังคากระเบื้องแดงและซากกำแพงหินต่างๆ
ที่นี่เป็นจุดตกปลาที่ได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน

การเดินทาง

เมืองอูรุมะ จังหวัดโอกินาว่า
เดินทางด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (ผ่านทางด่วนสายโอกินาว่าและจุดจ่ายค่าผ่านทาง) จากสนามบินนาฮะ
ทางด่วนสายโอกินาว่า: เดินทางด้วยรถประมาณ 40 นาที (ผ่านถนนเส้นทั่วไป) จากทางแยกต่างระดับโอกินาว่า-คิตะ

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง

เมืองอูรุมะ สมาคมท่องเที่ยว
*ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น