เกาะเฮนซะ
คู่มือนำเที่ยวจุดหมาย

เกาะเฮนซะมีขนาดเส้นรอบวง 7 กม. มีถนนไคชูโดโระเชื่อมต่อมาจากคาบสมุทรคัทสึเรน อีกทั้งยังเป็นประตูสู่เกาะทั้ง 4 ซึ่งสามารถเดินทางไปได้ผ่านถนนเส้นไคชูโดโระ

การเดินทาง

เขตโยนาชิโระ เมืองอูรุมะ จังหวัดโอกินาว่า
เดินทางด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที (ผ่านทางด่วนสายโอกินาว่าและจุดจ่ายค่าผ่านทาง) จากสนามบินนาฮะ
ทางด่วนสายโอกินาว่า: เดินทางด้วยรถประมาณ 35 นาที (ผ่านถนนเส้นทั่วไป) จากทางแยกต่างระดับโอกินาว่า-คิตะ

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดพื้นที่: 5.44km²

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง

เมืองอูรุมะ สมาคมท่องเที่ยว
*ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น