เกาะมิยากิ

คู่มือนำเที่ยว

เกาะมิยางิมีขนาดเส้นรอบวง 12 กิโลเมตร มีเส้นทางถมทะเลบนเกาะเฮ็นซะและสะพานเชื่อมต่อกับเกาะหลัก
เกาะมิยางิเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ทากาฮานาริ (สูงขึ้นไป)” เพราะเกาะแห่งนี้อยู่สูงกว่าเกาะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คุณจึงสามารถมองออกไปเห็นเกาะเฮ็นซะและคาบสมุทรโยคัตสึ (หรือคัตสึเร็น) ได้จากจุดที่อยู่สูงขึ้นมาถึง 121 เมตร

การเดินทาง

เมืองอูรุมะ จังหวัดโอกินาว่า
เดินทางด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (ผ่านทางด่วนสายโอกินาว่าและจุดจ่ายค่าผ่านทาง) จากสนามบินนาฮะ
เดินทางด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ผ่านถนนเส้นทั่วไป) จากสนามบินนาฮะ
ทางด่วนสายโอกินาว่า: เดินทางด้วยรถประมาณ 35 นาที (ผ่านถนนเส้นทั่วไป) จากทางแยกต่างระดับโอกินาว่า-คิตะ

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดพื้นที่: 5.54km²

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง

เมืองอูรุมะ สมาคมท่องเที่ยว
*ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น