เกาะอากุนิ

เกาะธรรมชาติที่ยังคงมีร่องรอยการปะทุของภูเขาไฟหลงเหลืออยู่

เกาะอางูนิ ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักโอกินาว่าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร

โดยมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่สลับซับซ้อน ตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหน้าผาสูงโดยค่อย ๆ ลาดต่ำลงไปทางฝั่งตะวันออกที่อาจพบหาดทรายซึ่งถูกโอบล้อบด้วยโขดหินปะการังที่ก่อตัวขึ้นมา

เนื่องจากเกาะอางูนิเป็นเกาะที่เกิดจากตะกอนที่ทับถมกันจากการปะทุของภูเขาไฟเป็นหลักมาตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อน จึงมีความแตกต่างจากเกาะที่พัฒนามาจากปะการังซึ่งพบได้บ่อยในจังหวัดโอกินาว่า ทำให้คุณสามารถชมวิวทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ในทุกแห่งบนเกาะนี้

ในย่านชุมชนของที่นี่ยังคงหลงเหลือบ้านกระเบื้องหลังคาแดงที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหิน และป่าต้นฟูกูงิสำหรับกันลมที่เป็นทัศนียภาพงดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมของโอกินาว่า คุณจะได้ย้อนอดีตกลับไปสัมผัสบรรยากาศอันเก่าแก่ของโอกินาว่า

เกาะที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยการปะทุของภูเขาไฟ

ภายในเกาะอางูนิ คุณสามารถเห็นร่องรอยที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง

ที่ “ยามาตูกา” และ “ชายฝั่งทะเลยาฮิจะ” ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ คุณสามารถชมชั้นดินที่มีทั้งสีดำ-แดง และสีน้ำตาลอ่อน-ขาวได้

หินเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันว่าที่นี่เคยมีภูเขาไฟปะทุในอดีต รวมทั้งหินบะซอลต์ (Basalt) และหินแอนดีไซต์ (Andesite) ที่เกิดจากการที่ลาวาเย็นตัวลงแล้วกลายเป็นหินแข็ง และหินทัฟฟ์ (Tuff) ซึ่งเกิดจากการทับถมกันของเถ้าภูเขาไฟ จากวิวทิวทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการกัดกร่อนของลมและน้ำทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงให้ได้รู้สึกถึงวิวัฒนาการการเคลื่อนตัวของโลกใบนี้

สวรรค์ของนกป่าและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

ในปัจจุบัน นกป่าที่สามารถพบเห็นได้บนเกาะอางูนิมีอยู่ด้วยกัน 220 ชนิด

โดยนกป่าที่ตั้งรกรากอยู่เฉพาะเพียงแค่ภายในเกาะนี้มีอยู่ประมาณ 20 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนกอพยพที่ย้ายถิ่นฐานตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

สามารถกล่าวได้ว่าเกาะอางูนิเป็น “สรวงสวรรค์ของนกป่า” เพราะมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นถิ่นอาศัยของเหล่านกชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ่อน้ำ ป่าไม้ หาดทราย และหน้าผา

นอกจากนี้ เนื่องจากที่นี่เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและมีแสงไฟอยู่น้อย จึงสามารถสัมผัสท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวส่องประกายอยู่เต็มท้องฟ้าได้

โดยที่สมาคมการท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านอางูนิมีกล้องดูดาวเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีการจัดทริปชมดาวในยามราตรีอีกด้วย

"มาซูยา" ประเพณีตามปฏิทินจันทรคติ

ที่เกาะอางูนิ ยังคงมีประเพณีดั้งเดิมที่เรียกว่า “มาซูยา (ขายเกลือ)” โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันสิ้นปีไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ

แต่ละครัวเรือนจะตั้งขบวนเดินแห่พร้อมกับแจกเกลือไปด้วย แล้วทำการอธิษฐานขอให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการฟ้อนรำและร้องเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับการสืบทอดมาจากแต่ละท้องถิ่น

มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับจุดกำเนิดของประเพณีดังกล่าว กล่าวกันว่าการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่จำเป็นต้องใช้เกลือปริมาณมากในช่วงปีใหม่ จึงมีธรรมเนียมการเดินขายเกลือซึ่งค่อย ๆ มีวิวัฒนาการไปพร้อมกันกับการพัฒนาศิลปะการแสดงบนเกาะ

การเดินทาง

เครื่องบิน
ไม่มี
เรือเฟอรี่
ท่าเรือโทมาริ (เมืองนาฮะ) – ท่าเรืออากุนิ (เรือเฟอรี่ ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

Aguni Ships Division/Ferry Aguni
TEL: 098-862-5553

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดพื้นที่・ประชากร 7.64km²・ ประมาณ 770 คน

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง