เกาะคุดากะ

เกาะคูดากะ เกาะแห่งการภาวนาและการคงอยู่ของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

เกาะคูดากะ เป็นเกาะแห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นตามตำนานของ “เทพอามามิกิโยะ” หนึ่งในเทพผู้ให้กำเนิดอาณาจักรริวกิว

ในปัจจุบันยังคงมีเทศกาลเก็บเกี่ยวอยู่มากมายในโอกินาว่า กล่าวกันว่าเทพอามามิกิโยะเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์ทั้งห้ามายังเกาะแห่งนี้ โดยในยุคของราชวงศ์ริวกิว นักบวชหญิงระดับสูงสุดหรือคิโกเอโอกิมิ (ตำแหน่งสูงสุดของผู้สื่อสารกับเทพเจ้าของอาณาจักรริวกิว) หรือแม้แต่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ริวกิวก็ยังต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญที่เกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

แม้กระทั่งจวบจนปัจจุบัน แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ของเกาะก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม และเป็นพื้นที่อันทรงคุณค่าเนื่องจากเป็นแหล่งพันธุ์พืชที่หลากหลายจำนวนมาก โดยรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดให้ “แหล่งพันธุ์พืชทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคูดากะ” เป็นสมบัติทางธรรมชาติอีกด้วย

เกาะแห่งการสวดภาวนา

มีหลายแนวคิดที่กล่าวถึงสาเหตุว่า ทำไมเกาะคูดากะจึงเป็นเกาะแห่งศรัทธา โดยแนวคิดที่แพร่หลายมากที่สุดตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องนิไรกาไน (สรวงสวรรค์) ซึ่งเชื่อที่ว่ามีเทพเจ้าลงมาจากนิไรกาไนดินแดนสุขาวดีอยู่สุดขอบใต้ท้องทะเลลึก

เกาะคูดากะที่ได้รับการกล่าวขานว่ากษัตริย์แห่งอาณาจักรริวกิวทุกพระองค์ไม่เคยว่างเว้นที่จะมาสักการะเกาะแห่งนี้ ต่อมาจึงเป็น “เกาะแห่งการสวดภาวนา” ที่ในปัจจุบันผู้คนโอกินาว่าก็ยังคงศรัทธาอยู่

กล่าวกันว่า เซฟาอูตากิ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ตั้งอยู่บนเกาะหลักโอกินาว่าก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการะเกาะคูดากะ

เกาะที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่

เกาะคูดากะถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอูตากิหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่มากมายหลายแห่งอยู่ทั่วทั้งเกาะ เช่น ฟูโบอูตากิ หนึ่งในอูตากิขนาดใหญ่ของริวกิว และแหลมคาเบรุ เป็นต้น

ฟูโบอูตากิเป็นสถานที่ที่ราชสำนักแห่งอาณาจักรริวกิวให้ความเคารพนับถือมาก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมแห่งชาติโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

นอกจากนี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้มีการจัดพิธีกรรมแล้ว แต่ก็มีเทศกาลมากมายที่เกี่ยวกับการกำเนิดอาณาจักรริวกิวและต้นกำเนิดของเมล็ดพันธุ์ทั้งห้า รวมถึงพิธี “อิไซโฮ” ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 12 ปี

เพลิดเพลินบนเกาะอันรื่นรมย์

ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะคูดากะนั้น ตระหนักอยู่เสมอว่าผืนดินบนเกาะแห่งนี้ “เป็นสิ่งที่ยืมมาจากเทพเจ้า” จึงอาศัยอยู่โดยพยายามไม่ทำลายสิ่งใด

ด้วยเหตุนี้ เกาะแห่งนี้จึงเป็นเกาะที่ยังคงความทรงจำจากอดีตอันไกลโพ้น เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามอันแท้จริงของโอกินาว่า

มาเพลิดเพลินพักผ่อนกับทะเลอันสวยงามที่มุ่งหน้าสู่นิไรกาไน (สรวงสวรรค์)

เชิญมาเที่ยวชมเกาะแห่งธรรมชาติแห่งนี้ด้วยความเพลิดเพลินกันเถอะ

เนื่องจากมีเครื่องดื่มขายที่ร้านค้าและที่เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้น จึงควรนำเครื่องดื่มติดตัวไปขณะเดินเที่ยวรอบเกาะด้วย

การเดินทาง

เครื่องบิน
ไม่มี
เรือเฟอรี่
ท่าเรืออาซามะ (เมืองนันโจ) – เกาะคุดากะ・ท่าเรือโทคุจิน (เรือเร็ว ประมาณ 15 นาที, เรือเฟอรี่ ประมาณ 20 นาที)

คมนาคมทางทะเลคุดากะ(Kudaka Unten)/เรือเร็วนิวคุดากะ(Kozoku Nyu Kudaka)
TEL:098-948-7785

คมนาคมทางทะเลคุดากะ(Kudaka Unten)/ชินริวมารุ(Shin Ryumaru)
TEL:098-848-7785

ข้อมูลทั่วไป

ขนาดพื้นที่ / ประชากร: 1.38km² / ประมาณ 260 คน

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง