เกาะเกรุมะ

เกาะห่างไกลเล็ก ๆ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เกาะเกรูมะมีสะพานเชื่อมต่อกับเกาะอากะของหมู่เกาะเครามะ โดยเป็นเกาะห่างไกลขนาดเล็กที่สุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านซามามิ

ในสมัยราชวงศ์ริวกิว เกาะแห่งนี้ได้เคยเป็นจุดพักเรือที่เดินทางไปมาระหว่างจีน-นาฮะ เนื่องจากบริเวณโดยรอบเกาะมีหินโสโครกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้กะลาสีที่มีฝีมือในการเดินเรือ ที่นี่จึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นหมู่บ้านนายหัวเรือเช่นเดียวกันกับเกาะอื่น ๆ ในหมู่เกาะเครามะ

หากข้ามสะพานอากาโอฮาชิแล้วเดินทางไปตามทางเลียบริมชายฝั่งทะเลก็จะได้พบกับหมู่บ้าน

เมื่อได้เดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้านและไร่นาอันเงียบสงบ มีต้นฟูกูงิเรียงรายสูงตระหง่าน เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้า ให้ความรู้สึกที่ย้อนระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บนเกาะยังคงหลงเหลือธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังได้รับการกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของกวางเครามะที่เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายด้วย

สัมผัสประสบการณ์ย้อนอดีตเกาะเกรูมะในสมัยราชวงศ์ริวกิวที่ "บ้านของตระกูลทาการะ"

ในสมัยราชวงศ์ริวกิว เกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะเครามะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในฐานะจุดแวะพักสำหรับการเดินทางระหว่างจีน-นาฮะ

กล่าวกันว่า “บ้านของตระกูลทาการะ” ถูกสร้างขึ้นโดยนากังดาการิ เปจิน ซึ่งนายหัวเรือในหมู่บ้านบนเกาะเกรูมะที่กลายเป็นเกาะรวมเหล่านายหัวเรือฝีมือเยี่ยมเอาไว้ เป็นบ้านโบราณที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบริวกิวอย่างชัดเจน ทั้งกำแพงหินที่ซ้อนกันจนเป็นเอกลักษณ์และฮินปุน (ส่วนหนึ่งของตัวกำแพงรั้วที่สร้างอยู่ตรงกลางบริเวณบ้าน) อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมแห่งชาติด้วย

สถานที่แห่งนี้เป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยังคงสภาพต้นแบบเอาไว้ แม้ว่าจะถูกไฟไหม้จากสงคราม แต่ร่องรอยลูกกระสุนปืนใหญ่ในสมัยนั้นก็ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน

เกาะบ้านเกิดของกวางเครามะ

มีเอกสารโบราณที่หลงเหลืออยู่ได้ระบุไว้ว่า กวางเครามะมีต้นกำเนิดมาจากการนำกวางจากซัตสึมะ (จังหวัดคาโงชิมะ) มาปล่อยที่เครามะในช่วงสมัยราชวงศ์ริวกิว

หลังจากนั้น กวางก็ได้เติบโตในธรรมชาติ แพร่ขยายพันธุ์ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนเกาะจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากจำนวนกวางและพื้นที่ในการแพร่ขยายสายพันธุ์มีตัวเลขอยู่ในระดับต่ำ จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไป

ดวงตากลมโต และลวดลายรูปหัวใจสีขาวที่ก้น เป็นจุดเด่นในความน่ารักของกวางเหล่านี้

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน

สะพานเกรูมะซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเกาะเกรูมะและเกาะฟูกาจิ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่งดงาม

แม้ว่าทิศทางพระอาทิตย์ตกดินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แต่คุณจะสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินอันงดงามได้โดยตลอดทุกฤดูกาล

เมื่อถึงเวลาตอนเย็น ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบนสะพานจะมีจำนวนน้อยลง ก็อาจจะสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้โดยปราศจากการรบกวนใด ๆ

ขอแนะนำให้คุณลองไปเดินสำรวจเกาะโดยรอบ และคุณจะสามารถค้นพบจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การเดินทาง

เครื่องบิน / ไม่มี
เรือข้ามฟาก /
ท่าเรือโทมาริ-ท่าเรืออากะ (เรือเร็ว ประมาณ 50 นาที, เรือข้ามฟาก ประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที)

แผนกเรือเดินสมุทร หมู่บ้านซามามิ / ควีน ซามามิ
TEL: 098-868-4567

แผนกเรือเดินสมุทร หมู่บ้านซามามิ / เฟอร์รี่ ซามามิ
TEL: 098-868-4567

การเดินทางมาเกาะเกรุมะ สามารถเดินทางได้โดยรถรับ หรือจักรยานเช่า ส่งของที่พักบนเกาะอากะ

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่-ประชากร: 1.15 ตารางกิโลเมตร-ประมาณ 60 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานราชการส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านซามามิ
*ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อมูลท่องเที่ยว Zamami
*ภาษาอังกฤษเท่านั้น

The Zamami Times
*ภาษาอังกฤษเท่านั้น