โอโทะ-โมดาจิ (เทศกาลดนตรีโทคาชิคิ)

เทศกาลดนตรีโอโทะ-โมดาจิ ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการที่จะให้ผู้คนต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของเกาะโทคาชิคิมากขึ้นผ่านทางเสียงเพลง เทศกาลดนตรีนี้เป็นงานที่เปิดให้เข้าชมฟรี ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเกาะโทคาชิคิได้อย่างแท้จริง