กวางเครามะ

กวางเครามะเป็นสัตว์สงวนในประเทศญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในเกาะเครามะ (หรือเกาะอาคะ เกาะฟุคาจิ เกาะเกรุมะ และเกาะยาคาบิ) ในปี 2007 ประชากรกวางสายพันธุ์นี้มีอยู่ประมาณ 200 ตัว ทำให้กลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์