คุเมะ หิ่งห้อยคุเมจิมะ

คุเมะ หิ่งห้อยคุเมจิมะเป็นหิ่งห้อยสายพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่ในเกาะคุเมจิมะเพียงแห่งเดียวเท่านั้น และเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองของเขตโอกินาว่า หิ่งห้อยเพศผู้จะเดินทางเป็นกลุ่มและเปล่งแสงออกมาเป็นช่วงๆ ดังนั้นคุณจะเห็นการแสดงที่น่าประทับใจของแสงสว่างเป็นจุดๆ ท่ามกลางความมืด คุณสามารถเริ่มเห็นหิ่งห้อยพวกนี้ได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของเดือนเมษายนจนถึงถึงต้นเดือนพฤษภาคม

* ภาพโดย หิ่งห้อยคุเมจิมะ สมาคม