หินทาทามิ

หินธรรมชาติทางศิลปะที่หายาก

ตาตามิ อิชิ เป็นแนวหินรูปร่างประหลาดที่เทศบาลจังหวัดอนุรักษ์ไว้ อยู่ตามแนวชายฝั่งทางใต้ของเกาะนิชิอูซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะคุเมะ หินรูปทรงห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมมากกว่า 1,000 ก้อน ดูคล้ายกระดองเต่าเชื่อมต่อกัน ซึ่งจะมองเห็นเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลง แนวหินหน้าตาประหลาดนี้เรียกอีกอย่างว่า “หินกระดองเต่า” เกิดจากลาวาที่ค่อยเย็นตัวจนปริแตกเป็นก้อนหิน การกัดเซาะของคลื่นปีแล้วปีเล่าทำให้หินแทบจะแบนราบ การเกิดของหินแบบนี้ในโลกมีน้อยมาก เป็นศิลปะธรรมชาติอย่างแท้จริง