เกาะอิเคมะ
สวรรค์ของนกอพยพตามธรรมชาติอันสมบูรณ์

เกาะอิเคะมะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเกาะมิยาโกะประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ด้วยรถยนต์โดยขับข้ามสะพานอิเคะมะที่มีความยาว 1,425 เมตร จากเกาะมิยาโกะ

ทั่วทั้งเกาะอิเคมะถูกกำหนดให้เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” แห่งชาติ บริเวณใจกลางของเกาะแห่งนี้มี “อิเคมะชิสึเคน” พื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะมิยาโกะตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกมีแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาวาเรียกว่า “ยาบิจิ”

หินรูปหัวใจที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ที่ถูกนำไปเขียนในนวนิยายซึ่งถูกนำไปทำเป็นละครตอนเช้า โดยในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเกาะ

แม้กระทั่งในปัจจุบัน เกาะแห่งนี้ก็ยังคงมีประเพณี อูตากีชิงโค สำหรับการสักการะเทพเจ้า และยังเป็นเกาะที่ได้รับความสนใจในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน

"ยาบิจิ" ทวีปลวงตา

ยาบิจิเกิดจากแนวปะการังมากมายน้อยใหญ่กว่า 100 สายพันธุ์ กินพื้นที่ 5 – 22 กิโลเมตร นอกชายฝั่งของทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอิเคะมะ

เหตุที่ถูกเรียกว่า “ทวีปลวงตา” เนื่องจากตลอดปียาบิจิจะขึ้นมาเหนือผิวน้ำทะเลในวันที่มีน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันมากเท่านั้น

เนื่องจากบริเวณนอกชายฝั่งที่น้ำลดลงจนตื้น ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของปะการังและปลามากมายที่ไม่อาจเห็นได้ที่นอกชายฝั่งทะเล

"อิเคมะชิสึเคน" พื้นที่ชุ่มน้ำสถานที่พักผ่อนของเหล่านกอพยพ

พื้นที่ชุ่มน้ำของเกาะอิเคะมะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาวาที่พื้นที่กว้างประมาณ 38 เฮกตาร์ เกาะอิเคะมะถูกตัดขาดจากทะเลด้วยผนังกั้นน้ำของเกาะอิเคะมะและการบำรุงรักษาท่าเรือประมงที่แบ่งเกาะตะวันตกและตะวันออกเป็นสองส่วน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปราศจากเกลือ

เป็นพื้นที่พักผ่อนให้แก่เหล่านกอพยพมากมาย เช่น เป็ดและนกกระสา โดยถูกตั้งให้เป็น “500 พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคััญของประเทศญี่ปุ่น” โดยการคัดเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมีเหล่านกอพยพที่ผ่านมามากมายตลอดทั้งปี จึงมีการสร้างหอดูนก เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การดูนกเป็นอย่างมาก

"Ikema Drive-in" สัมผัสถึงความอบอุ่นของเกาะ

เมื่อขับรถข้ามสะพานอิเคะมะจากเกาะมิยาโกะแล้ว ทางด้านขวามือจะพบกับ Ikema Drive-in

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่จำหน่ายโดยผู้คนที่อาศัยบนเกาะมากมายหลายร้านค้า สัมผัสพูดคุยกับผู้คนบนเกาะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ที่หาได้ยากบนเกาะแห่งนี้เท่านั้น

เบื้องหลังร้านค้าที่เรียงรายอยู่นี้มีชายหาดอันเงียบสงบตั้งอยู่

บางร้านค้ามีจุดชมวิวหรือระเบียงที่สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมรับประทานอาหารได้

การเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน: ไม่มี
เรือข้ามฟาก: ไม่มี

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดพื้นที่ / ประชากร: 2.83 km² / ประมาณ 680 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมการท่องเที่ยว Miyakojima
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ศาลาว่าการ Miyakojima
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น