ป่าชายเลนชิมาจิริ

ต้นโกงกางเป็นพืชที่เจริญเติบโตในน้ำกร่อยซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำทะเลมาเจอกันใกล้กับชายฝั่งเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ป่าชายเลนในเขตชิมาจิรินับเป็นอนุสรณ์สถานตามธรรมชาติของเกาะมิยาโคจิมะ และคุณจะได้พบกับพันธุ์ไม้โกงกางในเขตมิยาโคจิมะทุกสายพันธุ์ที่นี่ รวมถึงต้นโกงกางใบใหญ่ โกงกางหัวสุม และโกงกางบก ต้นไม้เหล่านี้จะพบได้ตามทางเข้าสู่หมู่บ้านชิมาจิริจากถนนสาย 230 ซึ่งมุ่งหน้าจากเกาะมิยาโคจิมะไปยังเกาะอิเคมะ ที่นี่จะมีทางเดินเท้าให้คุณเดินเล่นสบายๆ ได้ 10-15 นาที