เกาะอะรากุสุคุ
คู่มือนำเที่ยวจุดหมาย

เกาะอะรากุสุคุที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับด้วยเรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเกาะที่ประกอบด้วยเกาะทั้งหมด 2 เกาะ ได้แก่ เกาะคามิจิ และเกาะชิโมจิ ซึ่งสามารถเดินเท้าข้ามเกาะได้ในช่วงเวลาน้ำลง
ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกเกาะแห่งนี้ที่แยกออกมาเป็น 2 เกาะว่า “ปานารี” เนื่องจากทั้ง 2 เกาะอยู่ห่างไกลกัน
ทะเลที่อยู่รอบเกาะแห่งนี้ แต่เดิมมีพะยูนอาศัยอยู่ จึงทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมา
ที่เกาะแห่งนี้ ยังคงมีประเพณีศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำ และยังคงมีสถานที่ห้ามเข้าอยู่ จึงขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวโดยขอให้รักษากฏของเกาะแห่งนี้เอาไว้ด้วย

การเดินทาง

เครื่องบิน / ไม่มี
เรือข้ามฟาก /
เรือข้ามฟาก สามารถเดินทางข้ามมายังเกาะนี้ได้โดยการเข้าร่วมทัวร์โดยไม่มีเส้นทางเดินเรือในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ปานาริชิมะคังโค TEL: 0980-85-4120
อันเอคังโค TEL: 0980-83-0055
อุเอจิคังโค TEL: 0980-82-5418
ฟูจีมารีนเซอร์วิส TEL: 0980-88-5800

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่-ประชากร 3.34 ตารางกิโลเมตร-ประมาณ 20 คน

ไปนุชิมะ สตอรี่

สมาคมนักท่องเที่ยวเมือง Taketomi
*ภาษาอังกฤษเท่านั้น