VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

เกาะฮาโตมะ

เกาะที่สามารถใช้ช่วงเวลาอันแสนสงบท่ามกลางทะเลสีฟ้าอันงดงาม

เกาะฮาโตมะมีประชากรอยู่ประมาณ 50 คน ตั้งอยู่กลางท้องทะเลสีฟ้าทางตอนเหนือของเกาะอิริโอโมเตะ

เกาะแห่งนี้สามารถเดินทางจากเทอร์มินัลขาออกของท่าเรืออิชิงากิโดยนั่งเรือประมาณ 50 นาที เกาะฮาโตมะเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นเกาะที่ให้กำเนิดเพลง “ฮาโตมาบูชิ” หนึ่งในเพลงพื้นบ้านของยาเอยามะ

สิ่งที่ขับร้องอยู่ในเพลงฮาโตมาบูชิ คือความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่เห็นได้จาก “ฮาโตมานากาโมริ” ซึ่งเป็นเนินเขาที่อยู่ตรงเกือบกึ่งกลางของเกาะ

บนยอดของเนินเขานี้จะมีฮิบัมมูอิที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่แทนโครงสร้างเดิมที่เคยมีอยู่ และประภาคารฮาโตมะที่อยู่ข้าง ๆ จะเป็นจุดที่คุณสามารถมองเห็นท้องทะเลที่เต็มไปด้วยแนวปะการังได้

เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีจากฉากในละครโทรทัศน์เรื่อง “รูริโนชิมะ” (Ruri no Shima) เกาะฮาโตมะยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จึงยังคงมีทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมหลงเหลืออยู่

ฮาโตมานากาโมริ

บนยอดเนินเขา “ฮาโตมานากาโมริ” ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 33.8 เมตร ตั้งอยู่ตรงเกือบกึ่งกลางของเกาะฮาโตมะ เป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดของเกาะและยังเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเกาะอีกด้วย

ความงดงามของวิวทิวทัศน์แห่งนี้ได้ถูกขับร้องอยู่ในเพลง “ฮาโตมาบูชิ” ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่เป็นตัวแทนของหมู่เกาะยาเอยามะ หากได้มาเยือนที่เกาะฮาโตมะ ที่นี่คือจุดชมวิวที่เราอยากให้ทุกคนไปเยือนกันให้ได้

ประภาคารเกาะฮาโตมะ

ประภาคารเกาะฮาโตมะเป็นประภาคารสีขาวที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในฮาโตมานากาโมริ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนจุดที่อยู่สูงที่สุดของเกาะนี้

ที่นี่มี “ฮิบัมมูอิ” อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประภาคาร

ฮิบัมมูอิเป็นสถานที่สำหรับจุดไฟเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเรือที่สัญจรไปมาในทะเลตามคำสั่งของรัฐบาลกษัตริย์ริวกิวในสมัยก่อน

เมื่อมองจากฮิบัมมูอิ คุณจะสามารถมองข้ามท้องทะเลสีฟ้าที่ล้อมรอบเกาะทั้งสี่ทิศไปยังเกาะอิริโอโมเตะที่อยู่อีกฝั่งของทะเล และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสีเขียวที่ตัดกันของใบคูบะที่ปกคลุมทั่วฮาโตมานากาโมริอีกด้วย

เทศกาลดนตรีเกาะฮาโตมะ

ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงาน “เทศกาลดนตรีเกาะฮาโตมะ” ขึ้นบนเกาะ โดยจะมีนักดนตรีและผู้ชมจำนวนมากทั้งจากในและนอกเกาะมาเยือนที่เกาะแห่งนี้

โดยปกติแล้วบนเกาะจะมีแต่ความเงียบสงบจนได้ยินแค่เสียงจากหมู่ต้นไม้และเสียงคลื่น แต่จะมีเพียงวันนี้เท่านั้นที่มีเสียงร้องและเสียงพิณซันชินดังก้องไปทั่วทั้งเกาะอย่างได้อารมณ์

เทศกาลดนตรีนี้เริ่มต้นจัดขึ้นในสวนของบ้านพักส่วนตัว จนต่อมาได้กลายมาเป็นงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ ซึ่งดึงดูดให้มีผู้ร่วมงานจำนวนมากหลั่งไหลมาทุกปี

การเดินทาง

เครื่องบิน / ไม่มี
เรือข้ามฟาก /
ท่าเรืออิชิกาคิ-ท่าเรือฮาโตมะ (เรือเร็ว ประมาณ 50 นาที, เรือข้ามฟาก ประมาณ 55 นาที)

อันเอคังโค TEL: 0980-82-2691
ยาเอยามะคังโคเฟอร์รี่ TEL: 0980-82-5010
ดรีมคังโค TEL: 0980-84-317

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่-ประชากร 0.96 ตารางกิโลเมตร-ประมาณ 60 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ไปนุชิมะ สตอรี่
*อังกฤษ

Yaeyama Islands
*อังกฤษ