แมวอิริโอโมเตะ

แมวอิริโอโมเตะเป็นสายพันธุ์แมวที่ได้รับการคุ้มครองของประเทศที่อาศัยอยู่ในเกาะอิริโอโมเตะในหมู่เกาะยาเอยามะของโอกินาว่าเท่านั้น ขณะนี้คาดว่ามีแมวเหล่านี้อยู่ประมาณ 100 ตัว ทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองในระดับโลก แมวอิริโอโมเตะเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “รายชื่อสีแดง” ของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว แมวชนิดนี้ถูกเรียกว่า “ยามามายะ” หรือ “ยามาพิกาเรีย” แมวสายพันธุ์นี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับที่อยู่อาศัยของผู้คน ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเดินทางโดยรถยนต์ในเกาะอิริโอโมเตะ