100K Marathon
100K Marathon沖縄100Kウルトラマラソン

ที่โอกินาวา แม้จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมแล้ว อากาศก็อบอุ่นและเหมาะแก่การออกไปวิ่งมาก ซึ่งสำหรับในงานนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จะได้เพลิดเพลินกับโอกินาวา อย่างวิวทิวทัศน์ริมฝั่งทะเลและทะเลสีฟ้าใส นอกจากนี้ เหรียญรางวัลที่ได้ก็จะเป็นเหรียญ "ยาจิมุน" (เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมดั้งเดิม) ที่จะหลงเหลือไว้เป็นความทรงจำที่ดีด้วย

ระยะเวลารับสมัคร : 2019/7/12 - 2019/10/20

วันที่ 2019/12/15
สถานที่จัดงาน ทางตอนใต้ของเกาะหลักจังหวัดโอกินาวา
เว็บไซต์ https://runnetglobal.com/entry/runtes/smp/competitiondetail.do?raceId=E329045&div=1