Hounensai (เกาะมินามิไดโต)
Hounensai (เกาะมินามิไดโต)

งานประเพณีของเกาะมินามิไดโตและเกาะคิตะไดโตที่จัดขึ้นในวันที่ 22 และ 23 กันยายนของทุกปีเพื่อขอพรให้เป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นงานเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโอกินาวาและวัฒนธรรมเอโดะ (ชื่อเดิมของกรุงโตเกียว) ซึ่งที่โอกินาวาจะสามารถหาชมขบวนรถแห่ดะชิ, ขบวนแห่ศาลเจ้ามิโคชิ, การแข่งขันซูโม่ และอื่นๆ ได้ยาก ในวันแรกจะมีการแห่ขบวนรถดะชิที่ถูกประดับตกแต่งอย่างงดงามภายในบริเวณหมู่บ้าน และมีการแห่ศาลเจ้ามิโคชิซึ่งผู้คนจะคับคั่งไปจนถึงช่วงเวลากลางคืน ส่วนไฮไลท์ในวันที่ 2 ของการจัดงานก็คือซูโม่ โดยจะมีการจัดแข่งขันเอโดะซูโม่และโอกินาวาซูโม่ นอกจากนี้ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงกลองไดโตด้วย
9/22 15:00~19:00
9/23 9:00~21:35

วันที่ 2019/09/22 - 2019/09/23
สถานที่จัดงาน สำนักงานเทศบาลหมู่บ้านมินามิไดโต-ศาลเจ้าไดโตไดจินงู
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ ไม่มี
เว็บไซต์ http://www.vill.minamidaito.okinawa.jp/