VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

Mabuni Fire and Bell Festival

Mabuni Fire and Bell Festival摩文仁・火と鐘のまつり

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ด้วยการส่งท้ายปีเก่าไปสู่สันติภาพ ภายในงานจะมีการเรียกร้องความน่าเวทนาของสงครามและความดีงามของสันติภาพผ่าน "งานเทศกาล" ทุกคนที่เข้าร่วมงานจะทำการชูคบไฟแห่งดวงวิญญาณซึ่งเหล่าผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เมื่อถึงเวลา 0 นาฬิกา ดวงไฟอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตจะถูกจุดขึ้นและจะมีการตีระฆังแห่งสันติภาพ

วันที่ 2019/12/31 - 2020/01/01 (22:00 - 1:00)
สถานที่จัดงาน Okinawa Peace Hall
MAPCODE 232 342 182*34"マップコード" and "MAPCODE" are registered trademarks of DENSO Corporation.
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ มี
เว็บไซต์ https://www.nakagusuku-jo.jp/