เทศกาลโมโตบุ ยาเอดาเคะ ซากุระ (Motobu Yaedake Cherry Blossom Festival)
เทศกาลโมโตบุ ยาเอดาเคะ ซากุระ (Motobu Yaedake Cherry Blossom Festival)

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซากุระพันธุ์ริวกิวคังฮิสีชมพูจะออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วยอดเขายาเอะที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 453 เมตร ซึ่งช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่ได้มาเยือน

สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะซากุระโนะโมริ เขายาเอดาเคะ (Yaedake Sakura-no-Mori Park)
ค่าธรรมเนียม ฟรี
เว็บไซต์ http://www.town.motobu.okinawa.jp/

【ขอความร่วมมือเก็บเงินสนับสนุนการบำรุงรักษา Motobu Yae-dake Sakura】
ขอความร่วมมือเก็บเงินสนับสนุนการบำรุงรักษา (รถยนต์โดยสารธรรมดาและรถขนาดเล็ก : 500 เยน) โดยมีจุดประสงค์พัฒนาพื้นที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์บริเวณ Yae-dake เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ต่างๆ โดยเฉพาะต้นซากุระ และรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาเยือน โดยคงความสวยงามของธรรมชาติไว้ จึงขอความกรุณามา ณ ที่นี้