Naha Sakura Matsuri 19 (เทศกาลนาฮะซากุระ 19)
Naha Sakura Matsuri 19 (เทศกาลนาฮะซากุระ 19)

ในช่วงระหว่างจัดงาน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มจากการแสดงบนเวที เช่น เพลงพื้นบ้าน, กลองเอซา ฯลฯ รวมไปถึงการจำหน่ายอาหารแผงลอยและพืชสวน ไม่ว่าผู้ใหญ่และเด็กก็สามารถสนุกได้
※กิจกรรมบนเวทีจะมีจัดเฉพาะวันสุดท้ายเท่านั้น

วันที่ 2019/02/20 - 2019/02/24
สถานที่จัดงาน Yogi Park เมืองนาฮะ