Naha Hari (งานเทศกาลแข่งเรือมังกร นาฮะ ฮารี)
Naha Hari (งานเทศกาลแข่งเรือมังกร นาฮะ ฮารี)

เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดที่จัดขึ้นในช่วงโกลเด้นวีค (ช่วงวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น) เป็นเทศกาลที่เหล่าชาวประมงจัดขึ้นเพื่อขอบคุณท้องทะเลและอธิษฐานให้จับปลาได้มากในปีนี้ เป็นเทศกาลการแข่งเรือสุดครื้นเครง โดยใช้เรือมังกรฮารีขนาดใหญ่เป็นพิเศษในการแข่งขันในเทศกาลนี้

วันที่ 2019/05/03 - 2019/05/05
สถานที่จัดงาน ท่าเรือ Nahakou Shinkou Futou (那覇港新港ふ頭)
เว็บไซต์ https://www.naha-navi.or.jp/