Nakijin Gusuku Sakura Matsuri (เทศกาลนาคิจินกุสุคุซากุระ)

Nakijin Gusuku Sakura Matsuri (เทศกาลนาคิจินกุสุคุซากุระ)

Nakijin Gusuku Sakura Matsuri เทศกาลที่จะดึงมนต์เสน่ห์อันเต็มเปี่ยมของปราสาทนาคิจินอันเป็นมรดกโลก งานจะถูกจัดในช่วงฤดูดอกซากุระบาน เป็นเทศกาลที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับซากุระยามค่ำคืน และแสงไฟที่สาดส่องกำแพงปราสาทอันสุดมหัศจรรย์
*การแสดงแบบดั้งเดิม・ประสบการณ์แต่งกายแบบริวกิว(ชุดริวโซ)・ถ่ายรูปที่ระลึกกับราชาและพระมเหสี ฯลฯ

วันที่ 2020/02/01 - 2020/02/09 (8:00-21:00 *เข้าผ่านประตูรอบสุดท้าย 20:30)
สถานที่จัดงาน ซากปราสาทนาคิจิน
เว็บไซต์ http://nakijinjoseki.jp/en/