VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

งานโอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล 2021

งานโอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล 2021沖縄花のカーニバル2021

"โอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล" จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้โอกินาวาเป็นเกาะแห่งดอกไม้ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีฟ้า และดอกไม้หลากสีสันได้ นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยๆ อย่างแน่นอน อีกทั้งชาวโอกินาวาทุกท่านเองก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายด้วย!

วันที่ 2021/01/16 - 2021/05/31
สถานที่จัดงาน ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดโอกินาวา