Okinawa Hana no Carnival 2020 (งานโอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล 2020)
Okinawa Hana no Carnival 2020 (งานโอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล 2020)

"โอกินาวา ฮานะ โนะ คาร์นิวัล" จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้โอกินาวาเป็นเกาะแห่งดอกไม้ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีฟ้า และดอกไม้หลากสีสันได้ นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยๆ อย่างแน่นอน อีกทั้งชาวโอกินาวาทุกท่านเองก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายด้วย!

วันที่ 2020/01/18 - 2020/05/06
สถานที่จัดงาน ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดโอกินาวา
เว็บไซต์ https://okinawahanacar2020.meclib.jp/hanacar_en/book/index.html