VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

Okinawa Karate International Seminar

Okinawa Karate International Seminar

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 6 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เหล่านักคาราเต้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้สัมผัสหัวใจสำคัญของศิลปะการต่อสู้แบบโบราณอย่างคาราเต้ดั้งเดิมของโอกินาวา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะและขัดเกลาจิตใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย ภายในงานจะมีการจัดสัมมนาโดยสำนักคาราเต้จากที่ต่างๆ และมีการจัดทัวร์รถบัสแนะนำร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของคาราเต้ในโอกินาวา

วันที่ 2020/01/21 - 2020/01/26
สถานที่จัดงาน Okinawa Karate Kaikan
MAPCODE:33 066 057*86
"マップコード" and "MAPCODE" are registered trademarks of DENSO Corporation.
ค่าธรรมเนียม 20,000เยน
เว็บไซต์ https://karate-event.jp/en/seminar/