Okinawa Performing Arts Festival
Okinawa Performing Arts Festival

งานเทศกาลศิลปะการแสดงที่มีศูนย์รวมอยู่กับศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของโอกินาวา ภายในงานจะได้เพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, การแสดงกลองเอซา ฯลฯ โดยในวันนี้พื้นที่ในส่วนของสวนสัตว์จะเปิดให้เข้าฟรี

※เนื่องจากที่จอดรถในสถานที่จัดงานมีจำกัด จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือรถชัตเติ้ลบัส

วันที่ 2019/11/03 (12:00 - 18:30)
สถานที่จัดงาน OKINAWA ZOO&MUSEUM
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ มี
เว็บไซต์ https://geino-fes.okinawa/