VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

โอกินาวา เซ็นโต ยาจิมุนชิ

โอกินาวา เซ็นโต ยาจิมุนชิおきなわ全島やちむん市

ยกเลิกการจัดงานแล้ว

ที่งานโอกินาวา เซ็นโต ยาจิมุนชิ เหล่าผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่กระจายอยู่กันตามเกาะหลักโอกินาวาจะมารวมตัวโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากการจัดแสดงและการจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผายาจิมุนแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ทั้งกิจกรรมลุ้นรางวัลล็อตเตอรี่ กิจกรรมทดลองทำเซรามิกส์ กิจกรรมระบายสีรูปปั้นชีซาที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ มุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านอนนะ และมุมจำหน่ายขนมปังที่ทำขึ้นพิเศษจากโรงแรม ฯลฯ

สถานที่จัดงาน Hotel Moon Beach
MAPCODE:206 096 558*53
“MAPCODE” are registered trademarks of DENSO
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ มี/500เยน
เว็บไซต์ https://www.moonbeach.co.jp/