VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

งานริวกิวไคเอ็นไซ

งานริวกิวไคเอ็นไซ琉球海炎祭

"งานริวกิวไคเอ็นไซ" งานแสดงดนตรีและดอกไม้ไฟอันเป็นสีสันของฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่น เป็นงานอีเว้นท์ที่มีผู้ร่วมงานกว่า 20,000 คน ในทุกๆ ปี การจุดดอกไม้ไฟที่ถูกวางโปรแกรมไว้จะเป็นในลักษณะไดนามิก โดยจะเป็นการแสดงดอกไม้ไฟที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม อีกทั้งยังถูกผสมผสานเข้ากับดนตรีและวัฒนธรรมของโอกินาวาด้วย

สถานที่จัดงาน กิโนวัง ทรอปิคอล บีช (Ginowan Tropical Beach)
MAPCODE 33 403 240*01"マップコード" and "MAPCODE" are registered trademarks of DENSO Corporation.
ค่าธรรมเนียม มีค่าใช้จ่าย
ที่จอดรถ มี / มีค่าใช้จ่าย
เว็บไซต์ https://www.ryukyu-kaiensai.com/