Tsuboya Yachimun Street Festival
Tsuboya Yachimun Street Festival
ยกเลิกการจัดงานแล้ว

งานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่ถนนยาจิมุนซึ่งมีร้านค้าขายตรงและร้านค้าขายปลีกของผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาทสึโบยะที่มีประวัติความเป็นมามานานกว่า 300 ปี นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าแบบลดราคาจากร้านค้าต่างๆ แล้ว ก็ยังมีกิจกรรมทดลองใช้แท่นหมุนผลิตเครื่องปั้นดินเผาฟรี, การแสดงกลองเอซาบนถนน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย มาลองหายาจิมุน (เครื่องปั้นดินเผา) ในแบบที่ชื่นชอบ พร้อมกับเดินเที่ยวบรรยากาศแบบเพลินๆ กันเถอะ

※ในช่วงระหว่างจัดงาน สามารถเข้าชม Naha Municipal Tsuboya pottery Museum ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดงาน TSUBOYA-YACHIMUN DORI
ค่าธรรมเนียม เข้าชมฟรี
ที่จอดรถ ไม่มี
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/tsuboya.yachimun/