Fan Appreciation Month in Zamami Village
Fan Appreciation Month in Zamami Village

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแฟนๆ เกาะซามามิด้วยความรู้สึกขอบคุณจากชาวเกาะซามามิ โดยในช่วงระหว่างที่จัดงาน จะมีการจัด ""Shimachu Geino Show"" ซึ่งเหล่าชาวเกาะจะนำทักษะต่างๆ มาทำการแสดงบนเวที (ในช่วงคืนวันเสาร์ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดงาน)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ และการล่าขุมทรัพย์ ฯลฯ ที่จะช่วยให้ทั่วทั้งเกาะมีความคึกคักน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

วันที่ 2019/11/01 - 2019/11/30 (17:30 - 21:30)
สถานที่จัดงาน Zamami Port Terminal
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ที่จอดรถ ไม่มี
เว็บไซต์ http://zamami-diving.la.coocan.jp/fun.html